ویدئوهای رایگان سی شارپ

ویدئوهای رایگان سی شارپ

بیش از 7 ساعت آموزش فارسی و کاملا حرفه ایی و رایگان سی شارپ
در قالب 21 جلسه با موضوعات مخلتف و کاملا طبقه بندی شده
طبق سر فصل های برنامه نویسی سی شارپ در مجتمع فنی تهران
لینک ویدئو ها در سایت آپارات
iCode4.NET
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه اول

 • آشنایی با انواع داده یی
 • تعریف متغیر
 • انتخاب نوع داده مناسب
 • آشنایی با قرارداد های نام گذاری
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه دوم

 • آشنایی با Enum ها
 • نحوه تعریف متغیر (آبجکت)از کلاس ها
 • استفاده از کلاس PersianCalendar
 • معرفی امکان جدید Interpolated Strings
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه سوم

 • خواندن اطلاعات از ورودی
 • تبدیل انواع داده ای به هم
 • آشنایی با متد Parse
 • آشنایی با کلاس Convert
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه چهارم

 • معرفی متد TryParse و نکات آن
 • دستورات تصمیم گیری
 • ? : - if else - switch case
 • نال پذیر کردن انواع داده ایی
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه پنجم

 • معرفی دستور for
 • چندین نکته مرتبط با دستور for
 • متغیرهای محلی
 • ایجاد حلقه بی نهایت
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه ششم

 • معرفی و نمایش کد های ASCII
 • دستور while و do while
 • معرفی آرایه ها
 • معرفی و استفاده از foreach
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه هفتم

 • تولید اعداد تصادفی
 • کلاس Random
 • معرفی Guid
 • معرفی متدهای SubString و Replace
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه هشتم

 • یک بازی کوچک با استفاده از مباحث قبل
 • کلاس Random
 • حلقه while بی نهایت
 • معرفی دستورات break و continue
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه نهم

 • مروری بر آرایه ها و حلقه ها
 • پر کردن آرایه از ورودی
 • روش درست تقسیم کردن اعداد
 • استفاده از const در پروژه
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه دهم

 • معرفی کلاس و متد
 • تعریف و استفاده از متد
 • معرفی overloading
 • تعریف چند overload از متد
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه یازدهم

 • معرفی Value Type ها
 • معرفی Reference Type ها
 • آرایه ها ذاتا رفرنس تایپ هستند
 • نحوه صحیح ارسال آرایه به متد
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه دوازدهم

 • معرفی و استفاده از کلمه کلیدی ref
 • معرفی و استفاده از کلمه کلیدی out
 • نحوع تعریف متغیر برای out
 • معرفی و استفاده از کلمه کلیدی params
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه سیزدهم

 • تعریف آرایه های دو بعدی
 • تعریف آرایه های چند بعدی
 • معرفی خصوصیت Rank
 • آرایه ای از آرایه ها - Jagged Array
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه چهاردهم

 • معرفی کلاس Array و امکانات آن
 • معرفی کلاس ArrayList و رفتار آن
 • معرفی متد GetType و اپراتور typeof
 • معرفی لیست های جنریک List
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه پانزدهم

 • مثال های بیشتری ازلیست های جنریک
 • معرفی متد FindAll
 • معرفی فرمت های نمایش تاریخ
 • جلسه آخر از مباحث مقدماتی
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه شانزدهم

 • تعریف برنامه نویسی شی گرا - OOP
 • تعریف موجودیت - Entity
 • تعریف کلاس - Class
 • تعریف Field و Property
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه هفدهم

 • استفاده از کلاس موجود
 • تکمیل کردن کلاس جلسه قبل
 • نحوه مقدار دادن به تایپ DateTime
 • قراردادن شرط برای مقدار دهی در Set
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه هجدهم

 • معرفی Properties with Backing Field
 • معرفی Automatically Implemented Properties
 • معرفی Read - Only Properties
 • معرفی نوع داده ایی TimeSpan
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه نوزدهم

 • تکمیل کردن کلاس Person
 • تعریف چندین خصوصیت فقط خواندنی
 • تعریف خصوصیت جنسیت
 • معرفی Object Initializer
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه بیستم

 • تغیر namespace کلاس
 • افزودن متد به کلاس
 • override کردن متد ToString
 • افزودن Constructor به کلاس
ویدئوهای رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ جلسه بیست و یکم

 • معرفی overloading
 • overload کردن سازنده کلاس
 • فراخوانی سازنده ها در کلاس
 • معرفی کلمه کلیدی this