iCode4.NET

مشخصات کامل

آموزش SQL Server

آموزش  SQL Server
توضیحات دوره :

این دوره با تمرکز بر روی طراحی دیتابیس و کوئری نویسی ، پیش رفته است و هدف آن آمادگی شما به عنوان یک توسعه دهنده دیتابیس میباشد .این دوره آموزشی در دو فصل طراحی شده است. این دوره برای دانشجوهایی که درس پایگاه داده رو باید پاس کنند ، افرادی که در جستجوی کار هستند، برنامه نویسانی که در ابتدای راه هستند و همچنین دوستانی که تجربه کار با دیتابیس و کوئری نویسی را دارند مناسب است . مثال های دوره رو سعی کردم بسیار کاربردی و حرفه ای پیاده سازی کنم تا بتوانید از کوئری های نوشته شده بیشترین استفاده رو ببرید.امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید و با نظرات خود به هرچه بهتر شدن دوره کمک کنید .بنده سعی کردم سرفصل های هر جلسه رو طوری بنویسم که درک خوبی نسبت به مطالب گفته شده در آن جلسه پیدا کنید . پس لطفا قبل از تهیه دوره به سرفصل ها دقت فرمایید . با سپاس از شما

چه خواهید آموخت ؟
1 نصب SQL Server 2019
2 تنظیمات اولیه کار با SSMS | معرفی دیتا تایپ های اصلی و پرکاربرد
3 معرفی ابزارهای RedGate و نصب SQL Prompt
4 آشنایی با مفاهیم اولیه و معرفی موجودیت ها و ساخت دیتابیس
5 ایجاد تمامی جداول بر اساس موجودیت ها و روابط بین آنها
6 معرفی DML و DDL استفاده از Check Constraint و Default Value
7 روش دوم تعریف Default Value - تعریف Schema – رابطه یک به یک
8 دستورات ابتدایی T-SQL – معرفی CRUD – معرفی دستور CASE WHEN
9 فیلتر کردن رکورد ها – شرایط بررسی مقدار NULL – تابع CAST و CONVERT
10 تابع DatePart – DateName – بررسی دستور LIKE
11 بررسی دستور Order By – استفاده از CASE WHEN – تعریف Computed Column - معرفی توابع ریاضی – توابع رشته ها و تاریخ ها – تعریف متغیر – استفاده از دستور IF و ELSE – ایجاد حلقه با استفاده از WHILE
12 بررسی Aggregate Function ها – معرفی بعضی از قابلیت های سیستمی - بررسی دستور Group By
13 دستور Having – تابع String_Agg – تابع String_Split – نسخه های مختلف TRIM – String_Escape
14 معرفی انواع JOIN – INNER JOIN - LEFT JOIN – RIGHT JOIN – FULL JOIN – و ...
15 بررسی مثال های متنوع – استفاده همزمان از INNER JOIN و توابع AGGREGATE - تابع ISNULL
16 بررسی مثال از FULL OUTER JOIN - SELF JOIN و CROSS JOIN
17 بررسی مسئله ایجاد GAP بین مقادیر IDENTITY و معرفی IDENTITY CACHE
18 بررسی انواع UNION ها – قوانین استفاده از UNION ها – کاربرد UNION - INTERSECT و EXCEPT – نحوه تشخیص مبدا رکوردهای خروجی
19 بررسی مثال های بیشتری از UNION ها
20 معرفی SUBQUERY ها - تشخیص جایگاه SELECT دوم – بررسی نکات و قوانین استفاده از سلکت های تو در تو
21 معرفی ساختار CTE و کاربرد های آن | معرفی ALL و SOME
22 معرفی یک مسئله رایج و مهم و روش حل آن | تعریف چندین CTE و Join کردن آنها باهم .
23 معرفی ، نکات و کاربرد CTE بازگشتی | معرفی دستور بسیار مهم Exist | تفاوت های آن با دستور Join
24 معرفی و ایجاد دومین دیتابیس دوره با دستورات TSQL | نوشتن Query های متنوع و کاربردی با آن | مرور تمامی دستورات مهم و اصلی گفته شده تا اینجا در قالب این دیتابیس جدید
25 معرفی و ایجاد سومین دیتابیس دوره با دستورات TSQL | معرفی دستور PIVOT و نکات آن | نوشتن QUERY های داینامیک
26 معرفی دستورات RollUp و Cube | کاربرد آنها | شباهت ها و تفاوت آنها
27 بررسی RANKING FUNCTION ها – معرفی ROW NUMBER – RANK – DENSE RANK – NTILE در قالب مثال های متنوع و بسیار کاربردی – معرفی دستور OVER و PARTITION
28 بررسی یک نکته مهم در ارتباط با استفاده از دیتا تایپ DECIMAL و INT – نوشتن چند مثال آماری – معرفی اولیه WINDOW FUNCTION ها – بررسی مثال های آماری با استفاده از OVER و PARTITION – مقایسه روش های مختلف و انتخاب روش بهینه – بررسی مثال RUNNING TOTAL با استفاده از JOIN و WINDOW FUNCTION
29 فصل دوم - معرفی و کاربرد انواع Index ها
30 Clustered Index - Non Clustered Index
31 Unique Index - Filtered Index
32 تعریف و کاربرد Stored Procedure ها
33 نوشتن SP های معروف عملیات CRUD - معرفی و کاربرد متد SCOPE_IDENTITY
34 معرفی و کاربرد Return Value و OUTPUT در SP ها
35 مثال های حرفه ای از Search پیشرفته و صفحه بندی اطلاعات در قالب SP - معرفی و کاربرد Default Value در SP
36 معرفی و کاربرد توابع در SQL Server - معرفی توابع Scalar
37 انجام دوتا سناریو کاربردی در قالب استفاده از تابع ها و SP ها - فراخوانی یک تابع در تابع دیگر - فراخوانی یک تابع در یک SP
38 استفاده از توابع در ستون های محاسباتی Computed Columns
39 معرفی انواع توابعی که جدول بر میگردانند . Inline و Multi Statement
40 معرفی و کاربرد CROSS APPLY و OUTER APPLY
41 معرفی و کاربرد VIEW ها - نکات مهمی در مورد استفاده از ویو ها - معرفی امکانات سیستمی خاص برای کار با ویو ها - معرفی sp_depends - sys.dm_sql_referenced_entities - اعمال امنیت بر روی ویو ها -
42 بررسی تغییرات DDL ای بر روی جداولی که در ساخت یک ویو شرکت داده شده اند - معرفی sp_refreshview - معرفی ، کاربرد و پیش نیاز های SCHEMABINDING
43 بررسی شرایط اعمال دستورات DML بر روی VIEW ها - آیا میتوان از طریق VIEW رکوردی را به دیتابیس اضافه کرد ؟
44 معرفی و کاربرد قابلیت WITH CHECK OPTION در VIEW ها
45 معرفی مفهوم تراکنش یا همان TRANSACTION - تراکنش ها خاصیت اسیدی دارند به چه معناس ؟
46 معرفی دستورات TRY CATCH و کاربرد آنها در کوئری نویسی - معرفی تابع RAISERROR
47 مثال کاربردی از دستور تراکنش - اصلاح SP که در جلسات پیش نوشته بودیم و محهز کردن آن به دستور تراکنش
48 مثال های چالشی و نمونه ای از سوالات آزمون های قبلی که در مورد TRANSACTION ها بود
49 بررسی وجود TRANSACTION در پشت صحنه دستوراتی مثل INSERT - بررسی فایل LOG - معرفی DBCC LOGINFO و sys.fn_dblog و CHECKPOINT
50 معرفی مفهوم بسیار مهم TRIGGER - مثال های ساده ای از انواع تریگر ها - معرفی sp_helptrigger و sys.triggers و sys.trigger_events
51 معرفی جدول های INSERTED و DELETED - نحوه استفاده و کاربرد آنها
52 نوشتن TRIGGER های حرفه ای تر با استفاده از جداول INSERTED و DELETED
53 ادغام مفاهیم TRANSACTION ها در نوشتن TRIGGER ها - اعمال محدودیت های خاص با استفاده از ROLLBACK کردن TRANSACTION در تعریف یک TRIGGER
54 مثالی از TRIGGER های DDL ایی و معرفی sys.server_triggers
55 معرفی و کاربرد انواع Temporary Tables - نوشتن یک مثال خیلی کاربردی با استفاده از جداول موقت - معرفی sp_MSforeachtable
56 معرفی دستور جالب MERGE ! استفاده جالب تر از دستورات TRANSACTION و ROLLBACK !
57 معرفی دیتا تایپ های خاص ! TIMESTAMP و ROWVERSION ! نکات و کاربرد آنها
58 مثال کاربردی و عملی از ROWVERSION همراه با استفاده از دستور MERGE
59 آشنایی با توابع Cryptographic - معرفی الگوریتم های Hash و نکات آنها - معرفی تابع HASHBYTES
60 تکمیل SP مربوط به ثبت نام اشخاص - گرفتن اطلاعات از کاربر و ذخیره آنها در 3 جدول مختلف - اطلاعات کاربر ، اطلاعات اکانت و اطلاعات پسورد به صورت HASH شده - نوشتن SP مربوط به تغییر پسورد - نوشتن SP مربوط به لاگین کردن کاربر و نکات مهم آن
61 معرفی روش های Encryption و Decryption - معرفی روش های Symmetric و ASymmetric - معرفی تابع ENCRYPTBYPASSPHRASE و DECRYPTBYPASSPHRASE
62 معرفی و کاربرد نوع داده ای Cursor - چه زمانی باید از Cursor ها استفاده کنیم - یک مثال کاربردی از Cursor ها - معرفی اجمالی دستور Backup
63 انجام یک مثال کاربردی دیگر از Cursor ها برای درک بهتر آن - استفاده از Cursor در داخل یک SP
64 معرفی مفاهیم اولیه Backup گرفتن در SQL Server - معرفی Backup Set و Media Set و Media Family - کاربرد دستورات RESTORE LABELONLY , RESTORE HEADERONLY و RESTORE FILELISTONLY
65 بررسی کاربرد Full Backup و معرفی حالت های مختلف آن - گرفتن فول بکاپ و بازگردانی آن در قالب دیتابیس جدید -
66 بررسی بک آپ گرفتن به صورت DIFFERENTIAL - چه زمانی باید از بکاپ دیفرنشیال استفاده کنیم - به چه نحوی باید بک آپ های گرفته شده به این روش را بازیابی کرد
67 معرفی انواع Recovery Model - معرفی LOG Backup - برای گرفتن بک آپ از لاگ فایل کدام Recovery Model را باید انتخاب کنیم - چه زمانی باید از لاگ بک آپ استفاده کنیم - به چه نحوی باید بک آپ های گرفته شده به این روش را بازیابی کرد ؟
68 جلسه پایانی دوره - معرفی مختصری از تعریف JOB و دادن یک Task ساده که آن را در قالب یک Job پیاده سازی و تست کنید

ویدئو معرفی دوره :

  • آموزش SQL Server
  • مدرس : سروش صدر
  • سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته
  • وضعیت دوره : به_اتمام_رسیده
  • قسمت های ارسالی : 68
  • قیمت دوره : 1,880,000 تومان !

برچسب ها:

SQL
درباره مدرس :
سروش صدر

سروش صدر

مدرس و برنامه نویس دات نت

تجربه حضور در پروژه ها و سازمان های بزرگ به محتوای دوره های آموزشی م کمک میکنه ، تدریس در آموزشگاه ها و سازمان های مختلف به آپدیت بودن کد ها

دوره های پیشنهادی

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

همه دوره ها
آموزش سی شارپ با کنسول
مشاهده و خرید رایگان !
آموزش رایگان سی شارپ

آموزش سی شارپ با کنسول

آموزش ADO.NET
مشاهده و خرید 56,000 تومان !
آموزش ADO.NET

آموزش ADO.NET

آموزش Entity Framework
مشاهده و خرید 136,000 تومان !
آموزش Entity Framework

آموزش Entity Framework

آموزش کامل و تخصصی شی گرایی
مشاهده و خرید 949,000 تومان !
آموزش OOP در سی شارپ

آموزش کامل و تخصصی شی گرایی

آموزش Windows Application
مشاهده و خرید 686,000 تومان !
آموزش Windows Application

آموزش Windows Application

آموزش کامل و تخصصی ASP.NET MVC Core (.NET 6)
مشاهده و خرید 1,770,000 تومان !
ASP.NET MVC Core

آموزش کامل و تخصصی ASP.NET MVC Core (.NET 6)